Carin Schreuder

Carin Schreuder is specialist Insolventierecht, wordt regelmatig door de Rechtbank benoemd tot curator in faillissementen of als bewindvoerder van surséances. Adviseert ook over aangrenzende gebieden als herstructureringen, doorstart en zekerheden. Carin heeft de specialisatieopleiding voor curatoren Grotius/Insolad en de vervolgopleiding Financiële Economie voor Curatoren afgerond en publiceert met enige regelmaat, ondermeer in het Advocatenblad. Carin staat bekend als een betrokken, vasthoudend en doortastend advocaat.

Contact: