Dennis Reijnders

Dennis Reijnders is sinds 2009 één van de Advocaten van Van Riet op de sectie vastgoed. Hij legt zich in het bijzonder toe op de civielrechtelijke aspecten van onroerend goed en is gespecialiseerd in het appartementsrecht, huurrecht bedrijfsruimte en onroerend goed in de zorg.

Dennis streeft ernaar vanaf dag één zijn cliënten zo veel mogelijk duidelijkheid te bieden. Hij start daarom altijd met een gedegen analyse en inschatting van de zaak zonder daar een onnodig lange juridische uiteenzetting van te maken. Dennis is een realist en is in zijn advisering liever eerlijk dan aardig. Als advocaat heeft hij een creatieve en doelgerichte aanpak. Dennis procedeert graag, maar gebruikt een gerechtelijke procedure bij voorkeur als laatste redmiddel. Met het oog voor de commerciële belangen van partijen doet Dennis daarom bij voorkeur eerst een poging om het geschil snel buiten de rechter om te beslechten.

Dennis is mede-initiatiefnemer en redactielid van Stichting VvERecht.nl. Tijdens zijn studie was Dennis voorzitter van de Juridische Faculteit der Amsterdamsche Studenten en vervulde verschillende functies binnen de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was hij bestuurslid van de Vereniging de Jonge Balie te Utrecht.

Contact: