Jeroen Rouers

Jeroen adviseert en procedeert met name op het gebied van het ondernemingsrecht in brede zin en het insolventierecht. Hij adviseert en begeleidt aandeelhouders en bestuurders en hun ondernemingen op het gebied van handelsgeschillen, aansprakelijkheidskwesties, insolventiesituaties en bij het herstructureren van bedrijven en bedrijfsonderdelen die in zwaar weer zijn komen te verkeren. Door de rechtbank Midden-Nederland wordt Jeroen regelmatig aangesteld als curator in faillissementen. Daarnaast heeft Jeroen ruime ervaring met bancaire zekerheden en de beslag- en executiepraktijk. De werkwijze van Jeroen is doortastend en pragmatisch.

Jeroen is sinds 2013 werkzaam bij de Advocaten van Van Riet. Daarvoor was hij 4,5 jaar als advocaat werkzaam in Rotterdam.

In 2016 heeft Jeroen de specialisatieopleiding INSOLAD/Grotius Insolventierecht met goed gevolg afgelegd en hij is lid van de Vereniging van Insolventierechtadvocaten (INSOLAD). 

Contact: