Maarten Jansen

Maarten Jansen is gespecialiseerd insolventie-advocaat en wordt regelmatig door de rechtbank als curator en bewindvoerder aangesteld in faillissementen en surséances van betaling. Hij adviseert verder over financiering en zekerheden en houdt zich voorts onder meer bezig met het herstructureren van ondernemingen. Maarten heeft de specialisatieopleiding voor curatoren Grotius/Insolad cum laude afgerond en rondde de opleiding financiële economie voor curatoren met goed gevolg af. Maarten is tevens docent Insolventierecht voor de Bouwpraktijk bij het Instituut voor Bouwrecht.

Maarten Jansen is partner en werkt sinds 2008 bij de Advocaten van Van Riet.

Contact: