Marie José Cools

Marie-José Cools is specialist op het gebied van ondernemingsrecht en vennootschapsrecht. Wordt regelmatig benoemd als curator en bewindvoerder in faillissementen en surséances van betaling en is lid van specialistenvereniging Insolad. Marie-José heeft daarnaast in het verleden de nodige ervaring opgedaan als docent bij de SSR voor insolventierecht en als lid van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten te Utrecht. Cliënten beschrijven Marie-José Cools als doelgericht en energiek.

Marie-José is partner bij De Advocaten van Van Riet.

Contact: