Diensten

De Advocaten van Van Riet is gespecialiseerd in Insolventie & Herstructurering, Vastgoed, Ondernemingsrecht en Arbeidsrecht en biedt daarin de volgende diensten aan:

Advies

Mocht u bij ons werk als advocaat vooral denken aan procedures voor de rechtbank: advisering is een veel belangrijker deel van onze werkzaamheden. Het voorkomen van problemen is vele malen effectiever en efficiënter dan de gang naar de rechter. Door met uw belangen mee te denken en mee te werken dragen wij bij aan een optimaal resultaat. Onze adviezen zijn helder, to the point en altijd met een duidelijke conclusie. Zodat u weet wat u moet doen.

Procederen

Niettemin is de gang naar de rechter soms onvermijdelijk. De Advocaten van Van Riet heeft ruime ervaring op het gebied van alle voorkomende procedures binnen haar specialisaties.  Procederen beschouwen wij als één van de middelen om uw doel te bereiken. Wij zijn een groot voorstander van snel en zorgvuldig procederen om uw belangen goed en efficiënt te behartigen.

Legal Audits

Organisaties kunnen niet zonder een goede juridische structuur. De Advocaten van Van Riet verricht Legal Audits om die structuur te funderen en risico’s uit te sluiten of op z'n minst te beperken. Naast controle van uw papierwerk toetst de Legal Audit uw juridische huishouding aan de actuele wet- en regelgeving.

Vast Advies Arrangement

Onder het Vast Advies Arrangement vallen alle juridische advieswerkzaamheden die behoren tot de “eerstelijns rechtshulp” van De Advocaten van Van Riet. Na een quick scan van uw juridische behoefte stellen wij met u de omvang van het Vast Advies Arrangement vast. Hieraan wordt een fixed fee gekoppeld. Elke zes maanden vindt een evaluatie plaats op basis waarvan eventueel het Vast Advies Arrangement wordt aangepast.

Detachering

Als u tijdelijk in house juridische ondersteuning wenst, biedt De Advocaten van Van Riet u de mogelijkheid van detachering van één van onze advocaten. Kernwoorden: hoge kwaliteit van de juridische dienstverlening, productief en gericht op concrete oplossingen. Advocaten van Van Riet worden gedetacheerd op uurbasis of voor een fixed fee.