Expats

Veel Nederlandse bedrijven hebben werknemers die tijdelijk naar het buitenland worden uitgezonden. Ook detacheren buitenlandse bedrijven tijdelijk werknemers in Nederland. Welk nationaal rechtstelsel is op hen van toepassing, en welk fiscaal regiem?

 

Bij het opstellen van de arbeidsovereenkomsten voor expats moet rekening worden gehouden met de specifieke context. De Advocaten van Van Riet adviseert over arbeidsvoorwaarden en de schriftelijke vastlegging daarvan. Wij screenen de arbeidsovereenkomst van expats en vragen zonodig tewerkstellingsvergunningen aan.

Ook adviseren wij expats en ondernemingen over hun rechtspositie als na afloop van de uitzending geen passende functie meer voorhanden is.

Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op via 030 - 263 50 82.