Medezeggenschap

De Wet op de Ondernemingsraden bepaalt wanneer een ondernemer een ondernemingsraad moet instellen en welke rechten en bevoegdheden een ondernemingsraad toekomt.

 

De Advocaten van Van Riet begeleidt, ondersteunt en adviseert ondernemers en ondernemingsraden over medezeggenschap. Daarnaast onderhandelen wij over en redigeren wij convenanten tussen de ondernemer en de ondernemingsraad en indien nodig een sociaal plan.

Niet alleen de juridische, maar ook de strategische en procesmatige facetten nemen wij mee. Als een geschil in onderling overleg onverhoopt niet kan worden opgelost, voeren wij procedures bij de Ondernemingskamer en de Kantonrechter.

Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op via 030 - 263 50 82.