Ontslag

Partijen ontkomen er soms niet aan dat een arbeidsverhouding eindigt in ontslag. Denk aan ontslag wegens disfunctioneren, conflicten of bedrijfseconomische omstandigheden. Partijen kunnen ‘in der minne’ tot een regeling komen.

 

In dat geval is het niet noodzakelijk de zaak voor te leggen aan het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Partijen kunnen ook via een vaststellingsovereenkomst afspraken deugdelijk vastleggen, waarbij de WW-aanspraken van de werknemer veiliggesteld worden. Komen partijen niet in goed overleg tot afspraken, dan zal de situatie via een inhoudelijke procedure aan de kantonrechter moeten worden voorgelegd of een ontslagvergunning moeten worden aangevraagd.

Het is sterk aan te raden u juridisch te laten adviseren voordat u stappen zet richting een ontslag. Juist bij de aanvang van de procedure is zorgvuldigheid van groot belang. 

Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op via 030 - 263 50 82.