Reorganisatie

Iedere werkgever heeft het recht om te reorganiseren, maar moet daarbij in ieder geval rekening houden met aspecten als bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische redenen, het afspiegelingsbeginsel, de rechten van de ondernemingsraad en het eventueel opstellen een sociaal plan.

 

De kantonrechter of het UWV WERKbedrijf stelt op zijn beurt vast of besluiten tot reorganisatie in redelijkheid genomen zijn, en of geen sprake is van een valse of voorgewende reden.

De Advocaten van Van Riet begeleidt, ondersteunt en adviseert regelmatig bedrijven en overheidsorganen bij reorganisaties. Daarnaast helpen wij werknemers die met reorganisatie-ontslag worden bedreigd. Wij voeren in eventuele procedures verweer of onderhandelen namens hen.

Neem voor een vrijblijvend advies contact met ons op via 030 - 263 50 82.