Procedures

Bij een geschil is een minnelijke oplossing vaak de beste uitkomst. Als geen schikking wordt bereikt of niet gewenst is, pakken wij graag voor u door.

 

De Advocaten van Van Riet heeft ruime ervaring in het voeren van procedures bij Rechtbanken, Gerechtshoven, Raden van Arbitrage en de Ondernemingskamer onder andere met betrekking tot:

contractuele geschillen
aandeelhoudersgeschillen 
geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders 
bestuurdersaansprakelijkheid
uitkoop en uitstoting van aandeelhouders 
wanbeleid procedures
overnamegeschillen

Wij begrijpen dat u graag op voorhand wilt weten of het voeren van een procedure zin heeft, wat de verwachte kosten zijn en hoe snel de procedure afgerond kan worden. Door onze ervaring zijn wij in staat om u een reële voorstelling van zaken te geven, zodat u een commerciële afweging kunt maken.

Neem voor een afspraak contact met ons op via 030 - 263 50 81.