Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht betreft in brede zin de rechten en verplichtingen van aandeelhouders, bestuurders en commissarissen, vastgelegd in de wet en - aanvullend - in de statuten.

 

De Advocaten van Van Riet acht het van groot belang om in het kader van corporate governance duidelijke afspraken te maken over de rol van bestuurders en/of commissarissen ten opzichte van de vennootschap. Onze expertise strekt zich uit over de volgende gebieden:

  • Keuzes voor de rechtsvorm
  • Besluitvorming en vertegenwoordiging 
  • Uitgifte van aandelen en (de)certificering
  • Corporate governance
  • Vereffening
  • Legal audits

 

Neem voor advies contact met ons op via de contactbox links op deze pagina of bel ons via 030 - 263 50 81.