Appartementsrecht

De Advocaten van Van Riet voert een landelijke praktijk op het gebied van het appartementsrecht. De advocaten van het team appartementsrecht zijn vergaand gespecialiseerd in het recht dat de VvE aangaat. Daartoe behoort naast grondige kennis van het appartementsrecht tevens expertise in het bouwrecht, huurrecht, omgevingsrecht en projectontwikkeling/herstructurering van vastgoedcomplexen. Het kantoor is initiatiefnemer van VvERecht.nl, de juridische databank voor VvE professionals. Daar zijn ruim 150 publicaties te vinden van het team appartementsrecht van de Advocaten van Van Riet. Deze publicaties geven een beeld van de expertise en ervaring van de Advocaten van Van Riet in dit rechtsgebied.

Tot de werkzaamheden van het team appartementsrecht behoren onder meer het:

  • opstellen of wijzigen van splitsingsstructuren, splitsingsaktes en huishoudelijke reglementen;
  • adviseren en procederen over de uitleg van de akte van splitsing, het voeren van procedures over nietige dan wel vernietigbare besluiten;
  • begeleiden van de herontwikkeling van in appartementsrechten gesplitste vastgoedcomplexen;
  • adviseren en procederen in opleveringsgeschillen bij nieuwbouw en renovatie;
  • adviseren bij de omzetting van woonverenigingen naar een VvE-structuur;
  • begeleiden van VvE’s, recreatieparken en serviceflats in servicekostengeschillen;
  • overlas- en handhavingskwesties;
  • geven van second opinions; en
  • contracteren, adviseren en procederen in zaken betreffende VvE beheer.

De Advocaten van Van Riet beschikt over ruime proceservaring op het gebied van het appartementsrecht en treedt op voor zowel VvE’s, beheerders, corporaties, vastgoedbeleggers als individuele eigenaars.

Neem voor een meer informatie contact op via de contactbox links of klik links direct door naar één van de specialisten op het gebied van appartementsrecht.