Omgevingsrecht

De Vastgoedadvocaten die gespecialiseerd zijn in het omgevingsrecht behandelen voornamelijk die zaken die het ruimtelijke ordeningsrecht, het milieurecht en het algemene bestuursrecht raken.

De Advocaten van Van Riet adviseren en procederen in het bijzonder over:

 • bestemmingsplannen
 • ontheffingen en vrijstellingen
 • bouwvergunningen
 • handhaving
 • nadeelcompensatie
 • planschade
 • milieurecht
 • subsidies
 • bodem-, lucht- en waterkwaliteit
 • geluidhinder
 • grondbeleid en grondexploitatie
 • onteigening en gemeentelijk voorkeursrecht

Kortom, omgevingsrecht in brede zin, vanuit het perspectief van ontwikkelaars, aannemers, overheid, corporaties, eigenaren en investeerders. 

Neem voor een afspraak contact op via de contactbox links op deze pagina of bel met 030 263 50 53. Of klik links direct door naar één van de specialisten op het gebied van omgevingsrecht.